Preklapanje (overriding) metoda u Javi

Ako podklasa (klasa-dete) ima isti metod kakav je deklarisan u roditeljskoj klasi, to je poznato kao preklapanje (overriding) metoda u javi. Drugim rečima, ako podklasa obezbeđuje specifičnu implementaciju metode koju je obezbedila jedna od roditeljskih klasa, to je poznato kao preklapanje metoda. Upotreba preklapanja metoda: Preklapanje metoda se koristi da obezbedi specifičnu implementaciju metode koja je … Read more Preklapanje (overriding) metoda u Javi

Prepared Statement

Using Prepared Statements This page covers the following topics: Overview of Prepared Statements Creating a PreparedStatement Object Supplying Values for PreparedStatement Parameters Overview of Prepared Statements Sometimes it is more convenient to use a PreparedStatement object for sending SQL statements to the database. This special type of statement is derived from the more general class, … Read more Prepared Statement

Kolekcije u Javi

Pre Java 2, Java je obezbedila ad hoc klase kakve su Dictionary, Vector, Stack i Properties za čuvanje i manipulaciju grupama objekata. Iako su ove klase bile prilično korisne, nedostajala im je neka centralna, jedinstvena tema. Stoga, način na koji smo koristili Vector se razlikovao od načina na koji smo koristili Properties. Framework (radni okvir) kolekcija je … Read more Kolekcije u Javi

DAO

DAO (The Data Access Object), odn. objektni pristup podataka, je u osnovi objekat ili interfejs koji omogućava pristup podređenoj bazi podataka, ili bilo kom drugom skladištu. Definicija: http://en.wikipedia.org/wiki/Data_access_object Sekvencijalni dijagram: http://www.oracle.com/technetwork/java/dataaccessobject-138824.html Jednostavan primer za kapiranje koncepta: Let’s say we have an entity to represent an employee: public class Employee { private int id; private String … Read more DAO

Klasa Scanner u Javi

Postoje razni načini za učitavanje ulaza sa tastature, java.util.Scanner klasa je jedan od njih. Java Scanner klasa deli ulaz u tokene koristeći ograničavač (delimiter) koji je po defaultu blank. Ona obezbeđuje mnoge metode za čitanje i parsiranje različitih primitivnih vrednosti. Java Scanner klasa se mnogo koristi za parsiranje teksta za string i primitivne tipove pomoću … Read more Klasa Scanner u Javi

Metod toString() u Javi

Ako želimo predstaviti bilo koji objekat kao string, toString() metod je veoma pogodan. Metod toString() vraća string reprezentaciju objekta. Ako ispisujemo neki objekat, Java kompajler interno poziva toString() metod za taj objekat. Tako preklapanje toString() metoda vraća željeni izlaz, a to može biti stanje nekog objekta i sl., zavisno od naše implementacije. Prednosti Java toString() … Read more Metod toString() u Javi

Razlika između preopterećenja metoda i preklapanja metoda u Javi

Postoje mnoge razlike između preopterećenja metoda i preklapanja metoda u Javi. Lista tih razlika je data u sledećoj tabeli: Br. Preopterećenje metoda Preklapanje metoda 1) Preopterećenje metoda se koristi da poboljša čitljivost programa. Preklapanje metoda se koristi da obezbedi specifičnu implementaciju metoda koji je već obezbeđen od njegove superklase. 2) Preopterećenje metoda se izvodi unutar … Read more Razlika između preopterećenja metoda i preklapanja metoda u Javi

Show Buttons
Hide Buttons