Osnovni koncepti i prednosti OOP u Javi

Ovde ćemo govoriti o osnovnim konceptima OOP. Objektno-orijentisano programiranje je paradigma koja sadrži mnoge koncepte kao što su nasleđivanje (inheritance), povezivanje podataka (data binding), polimorfizam itd. Prvi objektno-orijentisani programski jezici su bili Simula i Smalltalk. Programska paradigma gde je sve predstavljeno kao objekat je poznata kao istinski objektno orijentisani programski jezik.

Objektno orijentisani sistem programiranja

Objekat označava entitet iz stvarnog sveta kao što su olovka, stolica, sto itd.

Objektno orijentisano programiranje je metodologija ili paradigma pisanja programa koristeći klase i objekte. Ono pojednostavljuje razvoj i održavanje softvera time što obezbeđuje sledeće koncepte:

  • Objekat
  • Klasa
  • Nasleđivanje
  • Polimorfizam
  • Apstrakcija
  • Enkapsulacija

Objekat- Bilo koji entitet koji ima stanje i ponašanje se naziva objekat. Npr.: stolica, olovka, sto, tastatura, bicikl itd. Može biti fizički i logički.

Klasa- Kolekcija objekata se naziva klasa. Ona je logički entitet.

Nasleđivanje – Kada jedan objekat dobija sve osobine i ponašanja roditeljskog objekta, to se naziva nasleđivanje. Ono obezbeđuje ponovnu upotrebljivost (reusability) koda. Koristi se da se postigne polimorfizam u vremenu izvršavanja.

Polimorfizam – Kada se jedan zadatak izvršava na različite načine, to je poznato kao polimorfizam. Npr.: uveriti mušteriju da nešto kupi možemo na različite načine, nacrtati nešto možemo na razne načine itd. U Javi, koristimo preopterećenje (overloading) metoda i preklapanje (overriding) metoda da bismo postigli polimorfizam.

Apstrakcija – Sakrivanje unutrašnjih detalja i pokazivanje funkcionalnosti je poznato kao apstrakcija. Npr.: dok telefoniramo nije neophodno da znamo kako se procesira signal. U Javi, koristimo apstraktne klase i interfejs da postignemo apstrakciju.

Enkapsulacija – Povezivanje (ili uvezivanje) koda i podataka zajedno u jedinstvenu jedinicu je poznato kao enkapsulacija. Java klasa je primer enkapsulacije. Java zrno (bean) je u potpunosti enkapsulirana klasa zato što su svi podaci-članovi u njoj privatni.

Prednosti OOP nad proceduralno-orijentisanim programskim jezicima

  1. OOP čini razvoj i održavanje lakšim dok u proceduralno-orijentisanim programskim jezicima to nije lako postići ukoliko kod raste kako raste obim projekta.
  2. OOP obezbeđuje sakrivanje podataka dok se u proceduralno-orijentisanim programskim jezicima globalnim podacima može pristupiti sa bilo kog mesta.
  3. OOP daje mnogo efikasnije mogućnosti simuliranja događaja iz realnog sveta. Možemo obezbediti rešavanje realnih problema ako koristimo OOP jezik.

Razlika između objektno-orijentisanog i objektno-zasnovanog programskog jezika: Objektno zasnovani programski jezik sledi sve principe OOP osim nasleđivanja. JavaScript i VBScript su primeri objektno zasnovanih programskih jezika.

Comments

comments

Leave a Comment