Polimorfizam

Polimorfizam u Javi je koncept pomoću kojeg možemo izvesti jednu akciju na različite načine. Reč polimorfizam se izvodi iz dve grčke reči: poly i morphe. Reč “poly” znači više, a “morphe” znači oblik. Dakle,

polimorfizam znači više oblika.

Postoje dva tipa polimorfizma u Javi:
  • polimorfizam u vremenu kompajliranja i
  • polimorfizam u vremenu izvršavanja.
Polimorfizam u Javi se može izvoditi pomoću preopterećenja metode i preklapanja metode (method overloading and method overriding). Ako se preoptereti statička metoda u Javi, to je primer polimorfizma u vremenu kompajliranja. Ovde ćemo se fokusirati na polimorfizam u vremenu izvršavanja.

Polimorfizam u vremenu izvršavanja

Polimorfizam u vremenu izvršavanja (runtime polymorphism) ili dinamičko otpremanje metode (Dynamic Method Dispatch) je proces u kojem se poziv preklopljene metode rešava u vremenu izvršavanja, a ne u vremenu kompajliranja. U ovom procesu, preklopljena metoda se poziva preko referentne promenljive superklase. Određivanje koja će metoda biti pozvana se zasniva na objektu na koji ukazuje referentna promenljiva. Pre runtime polimorfizma treba shvatiti pojam podizanja (upcasting). Upcasting: Kada referentna promenljiva roditeljske klase upućuje na objekt klase-deteta, to je poznato kao upcasting. Na primer:
1
2
3
4
class A{} 
class B extends A{} 
A a=new B(); //upcasting
Primer 1 Java runtime polimorfizma: U ovom primeru, kreiraćemo dve klase Bike i Splender. Splender klasa nasleđuje Bike klasu i preklapa njenu run() metodu. Metodu run pozivamo pomoću referentne promenljive roditeljske klase. Pošto ona upućuje na objekat podklase, a metoda podklase preklapa metodu roditeljske klase, metoda podklase se poziva u vremenu izvršavanja. Pošto pozivanje metode određuje JVM a ne kompajler, to je poznato kao runtime polimorfizam.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
class Bike{ 
  void run(){System.out.println("vozi");} 
class Splender extends Bike{ 
  void run(){System.out.println("vozi sigurno 60km/h");} 
  
  public static void main(String args[]){ 
    Bike b = new Splender(); //upcasting 
    b.run(); 
  
}
Ispis na ekranu:
vozi sigurno 60km/h.
Primer 2 Java runtime polimorfizma: Razmotrimo sledeći scenario: Bank je klasa koja obezbeđuje metodu za dobijanje kamatne stope. Ali, kamatna stopa se može razlikovati u zavisnosti od banke. Na primer, banke ABC, DEF i GHI mogu davati kamatnu stopu od 8%, 7% i 9%. Napomena: Ovo je takođe dato u preklapanju metoda ali tamo nije bilo upcastinga.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
class Bank{ 
int getRateOfInterest(){return 0;} 
  
class ABC extends Bank{ 
int getRateOfInterest(){return 8;} 
  
class DEF extends Bank{ 
  int getRateOfInterest(){return 7;} 
class GHI extends Bank{ 
  int getRateOfInterest(){return 9;} 
  
class Test3{ 
  public static void main(String args[]){ 
    Bank b1=new ABC(); 
    Bank b2=new DEF(); 
    Bank b3=new GHI(); 
    System.out.println("ABC kamatna stopa: "+b1.getRateOfInterest()); 
    System.out.println("DEF kamatna stopa: "+b2.getRateOfInterest()); 
    System.out.println("GHI kamatna stopa: "+b3.getRateOfInterest()); 
  
}
Ispis na ekranu:
ABC kamatna stopa: 8
DEF kamatna stopa: 7
GHI kamatna stopa: 9
Java runtime polimorfizam sa podatkom-članom: Preklopljena je metoda, a ne podaci-članovi, tako da runtime polimorfizam ne može biti postignut pomoću podataka-članova. U sledećem primeru, obe klase imaju podatak-član speedlimit, podatku-članu pristupamo pomoću referentne promenljive roditeljske klase koja upućuje na objekat podklase. Pošto pristupamo podatku-članu koji nije preklopljen, to će značiti da će se uvek pristupiti podatku-članu roditeljske klase. Pravilo: Runtime polimorfizam se ne može postići pomoću podataka-članova.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
class Bike{ 
 int speedlimit=90
class Honda3 extends Bike{ 
 int speedlimit=150
  
 public static void main(String args[]){ 
   Bike obj=new Honda3(); 
   System.out.println(obj.speedlimit); //90 
}
Ispis na ekranu:
90
Java runtime polimorfizam sa (multilevel) nasleđivanjem višeg nivoa: Pogledajmo jednostavan primer runtime polimorfizma sa multilevel nasleđivanjem:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
class Animal{ 
void eat(){System.out.println("eating");} 
  
class Dog extends Animal{ 
void eat(){System.out.println("eating fruits");} 
  
class BabyDog extends Dog{ 
  void eat(){System.out.println("drinking milk");} 
  
  public static void main(String args[]){ 
    Animal a1,a2,a3; 
    a1=new Animal(); 
    a2=new Dog(); 
    a3=new BabyDog(); 
  
    a1.eat(); 
    a2.eat(); 
    a3.eat(); 
  
}
Ispis na ekranu:
eating
eating fruits
drinking milk
Primer 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
class Animal{ 
  void eat(){System.out.println("animal is eating...");} 
  
class Dog extends Animal{ 
  void eat(){System.out.println("dog is eating...");} 
  
class BabyDog1 extends Dog{ 
  public static void main(String args[]){ 
    Animal a=new BabyDog1(); 
    a.eat(); 
  }
}
Ispis na ekranu:
dog is eating...
Pošto BabyDog ne preklapa metodu eat(), to znači da je pozvana metoda eat() klase Dog.

Comments

comments

Leave a Comment