Razlika između objekta i klase

Postoje mnoge razlike između objekta i klase. Lista tih razlika je data u sledećoj tabeli:

Br.

Objekt

Klasa

1) Objekat je instanca klase. Klasa je nacrt ili šablon iz kojeg se objekti kreiraju.
2) Objekat je entitet iz realnog sveta kao što je olovka, laptop, mobilni telefon, krevet, tastatura, miš, stolica itd. Klasa je grupa sličnih objekata.
3) Objekat je fizički entitet. Klasa je logički entitet.
4) Objekat se uglavnom kreira pomoću new ključne reči npr. Student s1=new Student(); Klasa je deklarisana pomoću class ključne reči npr. class Student{}
5) Objekat se kreira mnogo puta po potrebi. Klasa se deklariše jednom.
6) Objekat alocira memoriju kada je kreiran. Klasa ne alocira memoriju kada je kreirana.
7) Postoje mnogi načini za kreiranje objekta u Javi kao što su new ključna reč, newInstance() metod, clone() metod, factory metod i deserijalizacija. Postoji samo jedan način za definisanje klase u Javi pomoću ključne reči class.

Comments

comments

Leave a Comment