Razlika između preopterećenja metoda i preklapanja metoda u Javi

Postoje mnoge razlike između preopterećenja metoda i preklapanja metoda u Javi. Lista tih razlika je data u sledećoj tabeli:

Br.

Preopterećenje metoda

Preklapanje metoda

1)Preopterećenje metoda se koristi da poboljša čitljivost programa.Preklapanje metoda se koristi da obezbedi specifičnu implementaciju metoda koji je već obezbeđen od njegove superklase.
2)Preopterećenje metoda se izvodi unutar klase.Preklapanje metoda se javlja u dve klase koje imaju IS-A (nasleđivanje) relaciju.
3)U slučaju preopterećenja metoda, parametar mora biti različit.U slučaju preklapanja metoda, parametar mora biti isti.
4)Preopterećenje metoda je primer compile time polimorfizma.Preklapanje metoda je primer run time polimorfizma.
5)U Javi, preopterećenje metoda se ne može izvesti samo promenom return tipa metoda. Return tip može biti isti ili različit u preopterećenju metoda. Ali neophodno je promeniti parametar.Return tip mora biti isti ili kovarijantan u preklapanju metoda.

Primer preopterećenja metoda u Javi

1
2
3
4
class OverloadingExample{ 
static int add(int a,int b){return a+b;} 
static int add(int a,int b,int c){return a+b+c;} 
}

Primer preklapanja metoda u Javi

1
2
3
4
5
6
class Animal{ 
void eat(){System.out.println("eating...");} 
class Dog extends Animal{ 
void eat(){System.out.println("eating bone...");} 
}

Comments

comments

Leave a Comment