Modifikatori pristupa u Javi

Postoje dva tipa modifikatora u Javi: pristupni modifikatori i ne-pristupni modifikatori. Pristupni modifikatori u Javi specificiraju dostupnost (scope) podataka-članova, metoda, konstruktora ili klase. Postoje 4 tipa java modifikatora pristupa: private default protected public Postoji mnogo ne-pristupnih modifikatora kao što su static, abstract, synchronized, native, volatile, transient itd. Ovde ćemo razmotriti modifikatore pristupa. 1) private modifikator … Read more

Show Buttons
Hide Buttons