Promenite naziv profila mreže u Windows10 operativnom sistemu

Prvi put kada se povežete na mrežu, Windows automatski kreira mrežni profil i sačuva ga na vašem računaru. Na taj način vaš računar može automatski da se poveže na mrežu u budućnosti i biće korišćene vaše preference za tu mrežu.

Profil bežične mreže će koristiti  SSID date bežične mreže (npr: router) na koju ste povezani, kao ime podrazumevanog mrežnog profila na vašem računaru.

Sledeći tekst će vam pokazati kako da promenite naziv žičnog (npr: Ethernet) ili bežičnog (npr: Wi-Fi) mrežnog profila u vašem  Windows 10 sistemu u naziv po vašoj želji.

Treba da budete prijavljeni kao administrator da biste mogli preimenovati mrežni profil.

SADRŽAJ:

  • Opcija jedan: Preimenovanje mrežnog profila pomoću Registry Editor-a
  • Opcija dva: Preimenovanje mrežnog profila u Local Security Policy

PRIMER: Naziv mrežnog profila u Centru za Mrežu i deljenje (Network and Sharing Center)

Click image for larger version.  Name: Network_and_Sharing_Center-ethernet.png  Views: 8025  Size: 32.2 KB  ID: 45708

Click image for larger version.  Name: Network_and_Sharing_Center-Wi-Fi.png  Views: 1995  Size: 31.9 KB  ID: 45709

 

Change Network Profile Name in Windows 10 OPCIJA JEDAN Change Network Profile Name in Windows 10
 

Preimenovanje mrežnog profila pomoću Registry Editor-a

1. Pritisnite  Win+R da pokrenete Run, kucajte regedit, kliknite/tapnite na OK da otvorite Registry Editor.

2. Ako vas pita UAC, kliknite/tapnite Yes/Da.

3. Nađite lokaciju od ispod koristeći Registry Editor, pa otvorite prikaz Profiles ključa u levom prozoru. (videti sliku ispod)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\ProfilesClick image for larger version.  Name: Rename_Network-regedit-1.png  Views: 4123  Size: 24.6 KB  ID: 45710

4. Kliknite/tapnite na svaki dugi GUID brojevni podključ u levom prozoru, zatim pogledajte njegovu PofileName string vrednost u desnom prozoru sve dok ne pronađete onaj (npr: Brink-Router2) čiji naziv želite da promenite. (videti sličicu ispod)

Click image for larger version.  Name: Rename_Network-regedit-2.png  Views: 1796  Size: 41.7 KB  ID: 45711

5. Dvostruki klik/tap na string vrednost ProfileName da je modifikujete. (videti sličicu iznad)

6. Kucajte novi naziv koji želite za mrežni profil, zatim klik/tap na OK. (videti sličicu ispod)

Note   Pripazite

Naziv mreže ne sme sadržati razmake niti neke od navedenih karaktera:

\ / : * ? < > |

Name: Rename_Network-regedit-3.png Views: 146969 Size: 7.5 KB

7. Kada završite, možete zatvoriti Registry Editor ako želite.

8. Ponekad je potrebno da se odjavite da bi nov naziv mreže bio u potpunosti primenjen.

Change Network Profile Name in Windows 10 OPCIJA DVA Change Network Profile Name in Windows 10
 

Preimenovanje mrežnog profila u Local Security Policy

Note   Pripazite

Local Security Policy je dostupna opcija jedino u Windows 10 Pro i Enterprise edicijama.

Ova opcija će pregaziti podešen naziv u Opciji jedan iznad.

1. Pritisnite Win+R da pokrenete Run, kucajte secpol.msc, zatim klik/tap na OK da otvorite Local Security Policy.

2. Ako vas pita UAC, klik/tap na Yes.

3. Klik/tap na Network List Manager Policies u levom prozoru od Local Security Policy. (videti sličicu ispod)

Click image for larger version.  Name: Rename_Network-secpol-1.png  Views: 2915  Size: 36.8 KB  ID: 45713

4. U desnom prozoru od Network List Manager Policies, dvostruki klik/tap na naziv mreže (npr: Brink-Router2) koji hoćete da promenite. (videti sličicu iznad)

5. Odaberite Name u sekciji Name, kucajte novi naziv koji želite za mrežni profil, zatim klik/tap na OK. (videti sličicu ispod)

Note   Pripazite

Podrazumevano podešavanje je Not configured. Ovo će učiniti da naziv mreže bude ono što je podešeno u Opciji jedan.

Naziv mreže ne sme sadržati razmake niti neke od navedenih karaktera:

\ / : * ? < > |

 

Naziv mreže koji ukucate ovde biva sačuvan u NeworkName string vrednosti u kluču registra ispod.

Kod:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Signatures\long unique ID number
Name: Rename_Network-secpol-2.png Views: 147257 Size: 26.6 KB

6. Kad završite, možete zatvoriti Local Security Policy ako želite.

7.Ponekad je potrebno da se odjavite da bi nov naziv mreže bio u potpunosti primenjen.