Objekat i klasa u Javi

U objektno-orijentisanim programskim tehnikama, program se piše koristeći objekte i klase. Objekat može biti kako fizički tako i logički entitet, dok je klasa samo logički entitet. Objekat u Javi Entitet koji ima stanje i ponašanje se naziva objekat npr. stolica, bicikl, marker, olovka, sto, auto itd. Objekat može biti fizički ili logički. Primer logičkog objekta … Read more

Show Buttons
Hide Buttons