Promenite naziv profila mreže u Windows10 operativnom sistemu

https://www.tenforums.com/tutorials/28375-change-network-profile-name-windows-10-a.html Objavio Vektor Web Solutions dana: четвртак 21. децембар 2017. Prvi put kada se povežete na mrežu, Windows automatski kreira mrežni profil i sačuva ga na vašem računaru. Na taj način vaš računar može automatski da se poveže na mrežu u budućnosti i biće korišćene vaše preference za tu mrežu. Profil bežične mreže će koristiti  SSID date … Read more

Show Buttons
Hide Buttons